06.07.2022

Odmítnutí odpovědnosti

ÚVOD

Informace poskytované [název podnikatelského subjektu] (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) na [název webové stránky] (dále jen „stránka“) [a v naší mobilní aplikaci] slouží pouze pro obecné informační účely. Veškeré informace na Stránkách [a v naší mobilní aplikaci] jsou poskytovány v dobré víře, avšak neposkytujeme žádné výslovné ani implicitní prohlášení ani záruku ohledně přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací na Stránkách [nebo v naší mobilní aplikaci].

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA EXTERNÍ ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY

Stránky [a naše mobilní aplikace] mohou obsahovat (nebo vám mohou být prostřednictvím stránek [nebo naší mobilní aplikace] zaslány) odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící nebo pocházející od třetích stran nebo odkazy na webové stránky a funkce v bannerech nebo jiné reklamě. Tyto externí odkazy nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti.

Nezaručujeme, nepotvrzujeme, neručíme ani nepřebíráme odpovědnost za přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli informací nabízených webovými stránkami třetích stran, na které vedou odkazy prostřednictvím těchto stránek, nebo jakýchkoli webových stránek či funkcí, na které vedou odkazy v bannerech nebo jiné reklamě. Nebudeme stranou ani nijak nezodpovídáme za sledování jakýchkoli transakcí mezi vámi a poskytovateli produktů nebo služeb třetích stran.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI PRO WEBOVÉ STRÁNKY PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ

Stránky [a naše mobilní aplikace] mohou obsahovat odkazy na partnerské webové stránky a my obdržíme partnerskou provizi za jakékoli nákupy, které na partnerských webových stránkách provedete pomocí těchto odkazů.

Jsme účastníkem programu Amazon Services LLC Associates, což je partnerský reklamní program, jehož cílem je poskytovat nám prostředky k získávání reklamních poplatků prostřednictvím odkazů na Amazon.com a přidružené webové stránky.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI PRO WEBOVÉ STRÁNKY

Stránky mohou obsahovat reference uživatelů našich produktů a/nebo služeb. Tyto reference odrážejí skutečné zkušenosti a názory těchto uživatelů. Tyto zkušenosti jsou však osobní zkušeností těchto konkrétních uživatelů a nemusí být nutně reprezentativní pro všechny uživatele našich produktů a/nebo služeb. Netvrdíme a neměli byste předpokládat, že všichni uživatelé budou mít stejné zkušenosti. Vaše individuální výsledky se mohou lišit.

Svědectví na Stránkách jsou poskytována v různých formách, například v podobě textu, zvuku a/nebo videa, a před zveřejněním jsou námi kontrolována. Na Stránkách se objevují doslovně tak, jak je uživatelé poskytli, s výjimkou oprav gramatických nebo překlepových chyb. Některé posudky mohly být zkráceny z důvodu stručnosti, pokud celý posudek obsahoval cizí informace, které nejsou pro širokou veřejnost relevantní.

Názory a stanoviska obsažená v posudcích patří výhradně jednotlivým uživatelům a neodrážejí naše názory a stanoviska. [Nejsme spojeni s uživateli, kteří poskytují posudky, a uživatelé nejsou za své posudky placeni ani jinak odměňováni.]

Posudky na těchto stránkách nejsou určeny a ani by neměly být vykládány jako tvrzení, že naše produkty a/nebo služby lze použít k diagnostice, léčbě, zmírnění, vyléčení, prevenci nebo jinému použití při jakémkoli onemocnění nebo zdravotním stavu. Žádná svědectví nebyla klinicky ověřena ani vyhodnocena.

Zřeknutí se odpovědnosti za lékařské rady

Obsah těchto stránek má pouze informativní charakter. Obsah není určen jako náhrada odborného lékařského poradenství, diagnózy nebo léčby. S jakýmikoliv dotazy týkajícími se zdravotního stavu se vždy obraťte na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Pokud se domníváte, že se u vás jedná o naléhavý zdravotní problém, okamžitě volejte svého lékaře nebo záchrannou službu. Společnost Verywell nedoporučuje ani neschvaluje žádné konkrétní testy, lékaře, produkty, postupy, názory nebo jiné informace, které mohou být na těchto stránkách uvedeny. Spoléhání se na jakékoli informace poskytnuté společností Verywell, zaměstnanci společnosti Verywell, jinými přispěvateli, kteří se na Stránkách objevují na pozvání společnosti Verywell, nebo jinými návštěvníky Stránek je výhradně na vaše vlastní riziko.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY

stránky jsou poskytovány ve stavu, v jakém jsou, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruk vlastnického práva nebo předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, kromě záruk, které jsou uloženy a nelze je vyloučit, omezit nebo změnit podle zákonů platných pro tyto podmínky používání. neschvalujeme a neodpovídáme za přesnost nebo spolehlivost jakéhokoli názoru, rady nebo prohlášení na těchto stránkách. poskytované informace, fakta a názory nenahrazují odborné poradenství.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. ANI SPOLEČNOST VERYWELL OR ABOUT, INC. ANI ŽÁDNÁ Z JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, DIVIZÍ, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, AGENTŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ (VČETNĚ NAŠICH NEZÁVISLÝCH SMLUVNÍCH PŘISPĚVATELŮ) NENESE VŮČI VÁM NEBO KOMUKOLI JINÉMU ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ZRANĚNÍ NEBO ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ NEBO PODOBNÉ ŠKODY.

Adblock
detector