06.07.2022

8 strategií pro jednání s rozzlobeným partnerem

Neoplácejte hněv hněvem, ale ovládejte své emoce. To je to, co se rozumí pod pojmem píle.
Šákjamuni (Siddhártha Gautama)
Jak jste možná s hořkostí zjistili, hněv může být pro vztahy škodlivý. Negativní postoj a chování rozhněvaného manžela či manželky může vyčerpat vaši energii, frustrovat vás, nechat vás nevyslyšené a podkopat nejen vaši pohodu, ale i zdraví partnerského vztahu. Pokud však hněv svého partnera zvládnete obratně, může se váš vztah výrazně změnit. Zde je několik účinných strategií, jak jednat s rozzlobeným partnerem.

Nyní si nastíníme pravidla pro jednání s rozzlobeným partnerem.

DEESKALACE A NEUTRALIZACE EMOCÍ.

Když se snažíte rozzlobeného partnera kontrolovat, může se začít bránit a být ještě neústupnější. Není moudré rozčilovat se v reakci na partnerův hněv; je lepší nechat druhého člověka rozzlobit se a uvědomit si, že se nakonec uklidní. Čím klidnější budete, tím rychleji hněv opadne.

Tímto způsobem situaci deeskalujete.

Konečným cílem deeskalace je snížit emoční intenzitu a přesměrovat nepřátelství k větší spolupráci.

BÝT ASERTIVNÍ A RESPEKTUJÍCÍ.

Asertivní chování je proces, při němž zaujímáte postoj, který vám umožňuje přímo a s respektem vyjádřit svá přání a zároveň je citlivý k pocitům a přáním vašeho partnera. Když jednáte a mluvíte asertivně a s respektem, jste sebevědomí, upřímní a otevření. Asertivním přístupem zároveň dáváte partnerovi možnost převzít svůj díl odpovědnosti.

Pravidla pro jednání s rozzlobeným partnerem.

KONSTRUKTIVNÍ KOMUNIKACE, POROZUMĚNÍ A VALIDACE

Lidé se často chovají otráveně, protože si myslí, že nejsou vyslyšeni, bráni vážně nebo oceňováni. Mohou se cítit zklamaní a ignorovaní.

Abyste partnera nerozzlobili, měli byste mu aktivně naslouchat, dokud si nebudete jisti, že vás slyší a rozumí vám. Podívejte se pod povrch a snažte se pochopit jejich skryté potřeby a schválit jejich pocity a prožitky.

Schvalování je jedním ze způsobů, jak vyjádřit přijetí sebe sama i druhých. Neznamená to souhlasit se vším.

Je to spíše uznání a zohlednění názoru partnera. Klíčem k afirmaci je přítomnost a upřímná snaha porozumět. Jde o to naslouchat partnerovi i svým vnitřním prožitkům a zůstat s ním, místo abyste ho odstrkovali nebo se mu vyhýbali. Druhou částí afirmace je přesné vyjádření toho, co slyšíte – například: „To, co od tebe slyším, je __. Je to tak?“ Měli byste přitom nevyslovovat žádné domněnky ani soudy, zachovat jasnost, klid a empatii.

PROJEVTE PARTNEROVI TRPĚLIVOST A RESPEKT.

Pod hněvem se obvykle skrývají hlubší a zranitelnější emoce, jako je strach, smutek nebo bolest, které mohou být pro partnera méně přístupné. Na krátkou dobu slouží hněv jako ochranný štít a umožňuje partnerovi cítit se silný a mít vše pod kontrolou. Z dlouhodobého hlediska mu to však škodí zevnitř. Proto je důležité projevit soucit s partnerem a odejít od obviňování a stížností.

Trpělivost může sloužit jako protilátka proti hněvu, a to jak u vás, tak u vašeho partnera. Jde o projevení moudrosti v okamžiku hněvu. Spočívá ve vyčkávání, neříkání a nedělání ničeho, co by mohlo být automatické nebo reaktivní. Trpělivost a soucit jsou základem pozitivní energie a spolupráce mezi lidmi.

DEFINUJTE SVOU POZICI A MYSLETE DLOUHODOBĚ.

Fráze „vybírejte si bitvy“ neplatí jen pro vojenské akce, ale i pro jednání s rozzlobenými partnery. Vojenští velitelé mohou být ochotni prohrát několik bitev, aby „vyhráli válku“. Obvykle neplýtvají prostředky a energií na ty, které nemohou vyhrát. Vzhledem k tomu, že lidé mají různá přesvědčení, názory, preference a očekávání, mohou se vztahy stát jakýmsi bitevním polem, kde je někdy moudrou strategií zdrženlivost.

Pokud chcete, můžete s partnerem najít mnoho témat k hádce. Uděláte však dobře, když budete rozlišovat a odmítnete to, na čem nejméně záleží. Pamatujte, že není rozumné a praktické bojovat kvůli každé neshodě. Možná vyhrajete hádku, ale nakonec se váš vztah může oslabit.

ZAMYSLET SE NAD SVÝMI ČINY A POCHOPIT, CO VÁS ROZČILUJE.

Být zodpovědný znamená přijmout svůj podíl na tom, že vás partnerův hněv rozčiluje, a zamyslet se nad tím, jaké činy mohou být příčinou jeho podráždění. Znamená to také pochopit, co vás motivuje k tomu, abyste se chovali tak, jak se chováte. Čím lépe si to uvědomíte, tím méně budete reagovat a budete konstruktivnější. Výsledkem může být větší pohoda pro vás, vašeho partnera i váš vztah.

Pokud si uvědomíte, že jste se podíleli na eskalaci hádky, převezměte odpovědnost a přiznejte svou roli. Vaše odpovědnost může snížit napětí a povzbudit manžela/manželku, aby také převzal/a odpovědnost.

VYŘEŠIT PROBLÉM, KDYŽ JE VÁŠ PŘÍTEL NEBO PŘÍTELKYNĚ KLIDNÁ.

Když je emocionální stav vašeho partnera velmi nabitý, může být narušen jeho kognitivní stav. Je zbytečné o problému diskutovat, dokud v něm převládá hněv. Nechte si čas na uklidnění negativní energie, abyste mohli zahájit racionálnější diskusi.

Až budete oba klidní a vyrovnaní, řešte problém, který vedl k partnerovu hněvu. V této době může být otevřenější k naslouchání a porozumění. Nezapomeňte toto pravidlo aplikovat i na sebe. Když se aktivují vaše emocionální nebo hněvivé části, dejte si čas na uklidnění. Hněv podněcuje hněv a zklidnění podporuje klidnější atmosféru.

MYSLETE NA DOPAD, NE NA KONTROLU.

Nesoustřeďte se na snahu změnit svého partnera. To je nemožné. Svého partnera však můžete ovlivnit a ukázat mu výhody svého postoje. Svého partnera můžete ovlivnit tím, že vytvoříte pozitivní prostředí, které podporuje spolupráci, nikoli kontrolu.

Možná jste už slyšeli rčení: „Na med se chytá více much než na ocet“. Když se ke svému partnerovi chováte něžně, můžete ho přivést blíž k sobě – blíž k pochopení toho, jak se cítíte a proč se tak cítíte. To může zvýšit vaše šance na produktivní výsledek.

Pokud použijete výše uvedené strategie, možná budete překvapeni, jak moc se energie mezi vámi a vaším partnerem změní a váš vztah rozkvete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector